WZORY UMÓW

 

W dniu 03 marca 2017 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) pozytywnie zaopiniował zmiany wzoru umowy zaproponowane przez ORSS. W związku z powyższym na stronie internetowej zamieszczony został nowy wzór umowy ORSS:
 

Prezentacja Oferty

Prezentacja oferty – pobierz pdf >>

Umowa Ramowa

Wzór umowy ramowej – pobierz pdf >>

Umowy dostępowe

Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien – pobierz pdf >>
Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej – pobierz pdf >>
Usługa Kolokacji – pobierz pdf >>
Usługa Transmisji Danych – pobierz pdf >>
Usługa Dostęp do Sieci Internet – pobierz pdf >>

Załączniki

Załącznik – Dane adresowe – pobierz pdf >>
Załącznik – Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej – pobierz pdf >>
Załącznik – Cennik – pobierz pdf >>
Załącznik – Wykaz Węzłów Sieci – pobierz pdf >>

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 03 marca 2017 roku zatwierdzająca zmiany wzoru umowy ORSS – pobierz opinię >>

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 stycznia 2016 roku zatwierdzająca ofertę ORSS – pobierz opinię >>