INŻYNIER KONTRAKTU

Inżynier Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” jest jednostką wyznaczoną przez Podmiot Publiczny (Województwo Podkarpackie) do koordynacji wykonywania umowy. Rolę Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zawartą umową pełni Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Partner Koncojcjum – CTG Sp. z .o.o. z siedzibą w Cieszynie. Biuro Inżyniera Kontraktu znajduje się w Rzeszowie. Swoje obowiązki, zgodnie z umową, Inżynier Kontraktu pełni w okresie: od marca 2013 r. do końca sierpnia 2015 r.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu należy:

 • zarządzanie projektem,
 • nadzór i rozliczanie prac projektowych, usług, robót budowlanych i dostaw objętych projektem,
 • oddanie infrastruktury pasywnej i aktywnej do eksploatacji,
 • rozliczenie umowy o dofinansowanie Projektu,
 • przeprowadzenie działań szkoleniowych – szkolenia dla osób objętych wykluczeniem cyfrowym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.


Powierzone zadania wykonuje zespół Inżyniera Kontraktu, składający się z wielu specjalistów. Do jego grona zaliczamy m.in.:

 • inspektorów nadzoru robót telekomunikacyjnych,
 • inspektorów nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych, drogowych,
 • specjalistów ds. urządzeń telekomunikacyjnych,
 • specjalistów ds. rozliczeń,
 • Koordynatora ds. szkoleń,
 • Specjalistę ds. PR i promocji

Podmioty bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu to:

 • Zamawiający (Województwo Podkarpackie)
 • Wykonawca (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.)
 • Inżynier Kontraktu (Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Grontmij Polska Sp. z o.o., Partner Koncojcjum – CTG Sp. z .o.o.).

Biuro Inżyniera Kontraktu jest czynne w godzinach: 7.30 – 15.30 i zlokalizowane jest pod adresem: ul. Lubelska 29, 35-233 Rzeszów, tel. +48 17 861 13 28, fax +48 17 861 13 13, biuro.rzeszow@grontmij.pl

logo

 

CTG