OFERTA

Pytania dotyczące oferty handlowej, cennika usług telekomunikacyjnych, warunków technicznych, warunków świadczenia serwisu SLA, umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy ramowej oraz wskaźników KPI prosimy kierować na adres e-mail: oferta@orss.pl.

Pytania dotyczące pozostałych kwestii niezwiązanych bezpośrednio z ofertą ORSS, np. dotyczące informacji na temat przebiegu sieci SSPW prosimy kierować na nasz ogólny adres e-mail:  biuro@orss.pl.

W trosce o polepszenie standardów świadczenia naszych usług uruchomiliśmy dedykowany adres e-mail przeznaczony do zapytań handlowych związanych z ofertą regulowaną ORSS

ORSS informuje, iż w celu utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celu lepszej kontroli wskaźników KPI uruchomiony został dedykowany adres e-mail, na który powinny być kierowane wszelkie zapytania handlowe związane z ofertą regulowaną ORSS. Nasz dedykowany adres e-mail to: oferta@orss.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zapytania handlowe kierowane na adres biuro@orss.pl nie są przedmiotem monitorowania wskaźników KPI, a odpowiedzi na pytania kierowane na ten adres udzielane będą na zasadach „best effort”.


Zatwierdzenie Umowy

W dniu 03 marca 2017 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) pozytywnie zaopiniował zmiany wzoru umowy zaproponowane przez ORSS. W związku z powyższym na stronie internetowej zamieszczony został nowy wzór umowy ORSS.

Zatwierdzenie zmian wzoru umowy przez UKE – pobierz pdf >>


Zatwierdzenie oferty ORSS

W dniu 25 stycznia 2016 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) pozytywnie zaopiniował ofertę ORSS. W związku z powyższym na stronie internetowej zamieszczony został wzór umowy ORSS, uwzględniający wszystkie uwagi UKE do oferty ORSS.