ORSS informuje, iż w celu utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celu lepszej kontroli wskaźników KPI uruchomiony został dedykowany adres e-mail, na który powinny być kierowane wszelkie zapytania handlowe związane z ofertą regulowaną ORSS. Nasz dedykowany adres e-mail to: oferta@orss.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zapytania handlowe kierowane na adres biuro@orss.pl nie są przedmiotem monitorowania wskaźników KPI, a odpowiedzi na pytania kierowane na ten adres udzielane będą na zasadach „best effort”.